Aandachtspunt op de regels van Softball

Tot vorig jaar was het voor een legale worp noodzakelijk dat pitchers hun achterste (pivot) voet tijdens de gehele worp aan de grond hielden, het zogenaamde “slepen”. In 2024 is dat gewijzigd. Zie regels 8.01(s), regel 8.05(a) en 2.00 “Crow Hop” en “Illegal Pitch”.

Voor een legale worp is het toegestaan (niet verplicht) dat de achterste (pivot) voet ook los van de grond komt. Springen (leaping) is dus toegestaan.

Maar alleen zolang:

 1. Beide voeten binnen de 24 inch breedte van de werpplaat blijven.
 2. De werper niet opnieuw met de achterste voet afzet (no replant).

 

Bij punt 1:

Op het speelveld worden hiervoor zo mogelijk lijnen aangebracht vanaf de werpplaat tot aan de rand van de cirkel. Bij ontbreken of vervagen van die lijnen geldt zoals altijd: de scheidsrechter beslist!

 

Bij punt 2:

 • Little League heeft eigen regels m.b.t. springen, die afwijken van de in de Nederlandse competitie gebruikte WBSC regels.
 • De werper mag maar één keer afzetten, alleen vanaf de werpplaat.
 • Beide voeten mogen na die afzet los van de grond komen.
 • Daarna neerkomen en opnieuw afzetten op de achterste voet mag niet. De achterste voet mag wel als eerste voet op de grond komen en meeslepen door de voorwaartse beweging.
 • Een Crow Hop is een illegal pitch. Zie regel 2.00 Crow Hop.
 • Iedere worp waarbij de scheidsrechter oordeelt dat een tweede keer wordt afgezet wordt als een illegal pitch bestraft.

 

Ter verduidelijking bekijk de: Video

 • Coaches vragen duidelijkheid
  • Hoe weet en/of meet je dat door het plaatsen van de pivot foot richting de thuisplaat, de non-pivot foot dichter bij de thuisplaat landt? (of doen we een aanname…er staat immers niet dat de pivot foot niet als eerste mag landen na het springen…) Hoe zien/doen we dit in de praktijk

  • Betekent dit in de praktijk dat als de pitcher na de sprong eerst landt op de non-pivot foot OF gelijktijdig op pivot en non-pivot foot, dat het dan geen illegal pitch is?

  • Is voortijdig/gelijktijdig landen van de voeten voldoende/goed waarneembaar?
  • Landen en doorstappen is heel wat anders dan een geheel nieuwe afzet met de achterste voet. De sprong wordt als het ware opgevangen door het achterste been (moet anders val je om 😉 en stapt dan door. Dit ipv volledig opnieuw inveren en opnieuw afzetten. Daarover zijn de regels duidelijk. Het is alleen zeer de vraag is of het verschil tussen het landen van de achterste voet met doorstappen (legal) en de crow hop (illegal) bekend bij scheidsrechters, coaches en speelsters?
 
 
 • Meer duidelijkheid
 1. Little League = Little League
  1. eigen regels!
  2. eigen interpretaties van regels
  3. niet vergelijken met andere regel-sets
 2. Update spelregel
 3. Toelichting LL Europe
 4. Toepassing bij NKLL
 
 
 • Update spelregel

   • Slepen hoeft niet meer (mag wel).

   • Springen mag
   • Het springen tijdens het werpen van een worp bij softbal is een legale worp. De werper mag beide voeten tegelijkertijd van de grond hebben, zolang beide voeten binnen de 24-inch breedte van de werpplaat blijven en de werper de draaivoet niet opnieuw plant.

    Het opnieuw planten van een draaivoet vindt plaats wanneer de werper het speeloppervlak afduwt vanaf een andere plek dan de plaat van de werper tijdens het werpen van een worp.

     

  • In het kort:

   • Werper mag springen
   • Twee voeten van de grond mag, als:
    • Allebei de voeten binnen de breedte van de werpplaat blijven
    • A.De werper de afzetvoet “niet opnieuw plant”

   • Niet opnieuw planten = 1x afzetten, vanaf de werpplaat
 
 
 • Toelichting van Little League
  • Springen is toegestaan en wordt gedefinieerd in Regel 2.00.

   Wat niet is toegestaan, is het opnieuw planten van de draaivoet voordat de worp wordt losgelaten.

   Dit betekent dat de werper, terwijl in contact met de rubberen plaat, naar voren mag springen en de bal mag afleveren: terwijl hij in de lucht is, of wanneer de vrije voet landt.

  • Springen is toegestaan en is een handeling van de werper wanneer beide voeten in de lucht komen tijdens de eerste beweging en afzet van de plaat.
  • Een crow hop is illegaal.

   Een crow hop is het opnieuw planten van de draaivoet, het vaststellen van een tweede startpunt, en afzetten vanaf het nieuw vastgestelde startpunt, en de levering voltooien. Afzetten met de draaivoet vanaf een plek anders dan de werpersplaat waardoor de niet-draaivoet dichter bij de plaat komt is illegaal.

  • De scheidsrechter moet de volgende vragen beantwoorden bij het observeren van de beweging van een werper:

   Zet de werper af met de draaivoet vanaf een andere plaats dan de werpersplaat, waardoor de niet-draaivoet dichter bij de thuisplaat komt? Zo ja, dan is dit illegaal. Of, komen de voeten van de werper in de lucht bij de eerste beweging en afzet van de werpersplaat? Zo ja, dan is dit legaal.

 
 

If the umpire deems the pitcher pushes off with the pivot foot from a place other than the pitcher’s plate, this should be an illegal pitch.

 

 

Bekijk de video van wat wel en niet mag

Voorbeeld nummer 1

Nog een Voorbeeld 2