Aandachtspunt op de regels van Softball

Tot vorig jaar was het voor een legale worp noodzakelijk dat pitchers hun achterste (pivot) voet tijdens de gehele worp aan de grond hielden, het zogenaamde “slepen”. In 2024 is dat gewijzigd. Zie regels 8.01(s), regel 8.05(a) en 2.00 “Crow Hop” en “Illegal Pitch”.

Voor een legale worp is het toegestaan (niet verplicht) dat de achterste (pivot) voet ook los van de grond komt. Springen (leaping) is dus toegestaan.

Maar alleen zolang:

  1. Beide voeten binnen de 24 inch breedte van de werpplaat blijven.
  2. De werper niet opnieuw met de achterste voet afzet (no replant).

 

Bij punt 1:

Op het speelveld worden hiervoor zo mogelijk lijnen aangebracht vanaf de werpplaat tot aan de rand van de cirkel. Bij ontbreken of vervagen van die lijnen geldt zoals altijd: de scheidsrechter beslist!

 

Bij punt 2:

  • Little League heeft eigen regels m.b.t. springen, die afwijken van de in de Nederlandse competitie gebruikte WBSC regels.
  • De werper mag maar één keer afzetten, alleen vanaf de werpplaat.
  • Beide voeten mogen na die afzet los van de grond komen.
  • Daarna neerkomen en opnieuw afzetten op de achterste voet mag niet. De achterste voet mag wel als eerste voet op de grond komen en meeslepen door de voorwaartse beweging.
  • Een Crow Hop is een illegal pitch. Zie regel 2.00 Crow Hop.
  • Iedere worp waarbij de scheidsrechter oordeelt dat een tweede keer wordt afgezet wordt als een illegal pitch bestraft.

 

Ter verduidelijking bekijk de: Video

Deze kunt u hier lezen als er extra aanvullingen zijn.